UMRE NEDİR NASIL YAPILIR?

Umre; sözlükte, ziyaret manasındadır. Uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek korumak anlamındada kullanılır.
“AMR” Kökünden türeyen Umre bir Hac terimi olarak bilirli bir zamana bağlı olmaksızın, niyet etmek, mikat sınırı dışında ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmek ve Safa ve Merve tepeleri arasında Sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.
Şer-i ıstılahta; Beytullah'ı (Kabe'yi) hususi olarak ziyaret etmek demektir.
Umre'nin hükmü: Her insan üzerine ömürde bir defa olmak üzere sünnettir.
Umre'ye; "Hacc-ı asgar" yani "Küçük Hac" da denilir.
Aradığınız kriterlere uygun tur bulunamamıştır.